Serwonapędy LSIS L7

Zalety Serwonapędów Serii L7C

Łatwe w użyciu

 • Enkodery z dwukierunkową szybką komunikacją szeregową,
 • Duża liczba wejść / wyjść oraz mnogość wbudowanych funkcji,
 • Wbudowany moduł hamowania dynamicznego,
 • Wtyczki typu „Plug-In”,
 • Różne funkcje bazowania,
 • Łatwa aktualizacja oprogramowania bazowego,

Wysoka wydajność

 • Enkodery o rozdzielczości od 16 do 21 bitów,
 • Precyzyjny pomiar prędkości zapewniający wysoką stabilność kontroli,
 • Poprawiona szybkość obliczeń,
 • Dedykowany program na PC,

Niezawodność

 • Udoskonalona jakość głównego kondensatora,
 • Funkcja wyłączania oparta na wykrywaniu odłączenia zasilania sterowania,
 • Certyfikaty CE, RoHS,
 • Ulepszona funkcja ochrony,

Wygoda użytkowania

 • Wysoko wydajna i otwarta sieć,
 • Wbudowany interfejs komunikacyjny EtherCAT,
 • Różne tryby pracy,
 • Funkcja STO – Bezpiecznie Odłączenie Momentu,
 • Funkcja szybkiego przechwytywania pozycji,

Inteligentne sterowanie

 • Wbudowany filtr do tłumienia rezonansów,
 • Różne tryby przełączania wzmocnienia dla lepszej wydajności sterowania,
 • Różne tryby sterowania hamulcem dynamicznym,
FAQ

Falowniki – FAQ – Ogólne

Skalarne sterowanie falowników – Czym jest?

Sterowanie skalarne jest najprostszym sposobem sterowania silnikiem poprzez falownik, którego charakterystyczną cechą jest utrzymywanie stałej zależności napięcia do częstotliwości wyjściowej: U/f=const. Sterowanie skalarne znajduje zastosowanie, głównie w prostych aplikacjach nie wymagających bardzo dokładnej regulacji prędkości obrotowej silnika oraz tam gdzie wymagany moment obrotowy maleje wraz ze wzrostem prędkości obrotowej lub jest względnie stały w całym zakresie jej zmian.

Czym jest bezczujnikowe sterowanie wektorowe falowników?

Bezczujnikowe sterowanie wektorowe przemienników częstotliwości jest operacją sterowania wektorowego nie wykorzystującą sprzężenia zwrotnego prędkości obrotowej silnika. W tym rodzaju sterowania prędkość obrotowa silnika jest oszacowywana przez falownik na podstawie aktualnych parametrów wyjściowych przetwornicy oraz wprowadzonych do pamięci urządzenia danych znamionowych silnika. W porównaniu do sterowania skalarnego V/f, bezczujnikowe sterowanie wektorowe może generować większy moment przy niższym natężeniu prądu.

CANopen – Czym jest?

CANopen jest magistralą wykorzystującą sieć CAN (ang. Controller Area Network) zdefiniowaną przez organizację CiA (ang. CAN in Automation). Obecnie CANopen znajduje zastosowanie w sterowaniu maszyn, samochodach, sprzęcie medycznym oraz automatyce budynkowej.

Profibus – Czym jest?

Profibus jest przemysłowym standardem komunikacyjnym opracowanym przez firmę Siemens, który jest obecny na rynku od ponad 25 lat. System ten wykorzystywany jest w rozproszonych systemach sterowania i nadzoru. Protokół komunikacyjny sieci Profibus definiuje norma DIN 19 245, która opisuje warstwę fizyczną, liniową i aplikacyjną siedmiowarstwowego modelu ISO/OSI.

Falowniki LG iG5a

Falowniki LG iG5a – FAQ

Czy wyjście cyfrowe falownika iG5a typu otwarty kolektor może pracować z innym napięciem niż standardowe 24VDC?

Tak, wyjście to może równie dobrze pracować z napięciem 5V, 12V, 15V jak również 24V. Jedynym warunkiem jest aby napięcie nie przekroczyło 26VDC, zaś prać wyjścia był mniejszy niż 100mA.

W jaki sposób zwiększyć częstotliwość wyjściową falownika powyżej 60Hz?

Do ustawienia częstotliwości wyjściowej falownika LG iG5a powyżej domyślnej wartości 60Hz konieczna jest zmiana parametru:

 • F21 – Częstotliwość maksymalna możliwa do uzyskania na wyjściu falownika (możliwość nastawy w zakresie od 40 do 400Hz). Domyślnie parametr ten ustawiony jest na 60Hz.

Niekiedy również, w przypadku gdy ustawiono parametr F24 (Wybór granicy częstotliwości) na wartość „1” należy także zmienić wartość parametru F25 (Górna granica częstotliwości).

Uncategorized

Falowniki LG H100 – FAQ

W jaki sposób podłączyć termistor PTC do falownika LG H100?

Istnieją dwie możliwości podłączenia termistora PTC to falownika LG serii H100.

 • Podłączenie pod zacisk V1

W tym przypadku należy ustawić wartość parametru PRT-35 na „0” oraz wybrać za pomocą przełącznika SW3 – T1.

 • Podłączenie pod zacisk I2(V2),

Podłączając termistor pod zacisk I2 należy ustawić wartość parametru PTR-35 na „1” oraz za pomocą przełącznika SW4 wybrać V2.

Wraz ze zmianami temperatury silnika będzie zmieniała się rezystancja termistora PTC, co pozwoli falownikowi na detekcję aktualnej temperatury silnika.

Czym jest funkcja MMC?

Skrót MMC oznacza sterowanie wielosilnikowe, przy wykorzystaniu jednego falownika. Funkcja ta jest najczęściej wykorzystywana w przypadku aplikacji wielopompowych lub wentylatorowych. Silnik, który jest bezpośrednio podłączony do falownika kontrolowany jest za pomocą regulatora PID. Ponadto w takiej aplikacji dostępne są również dodatkowe silniki pomocnicze, które są załączane bezpośrednio przez styczniki sterowane przez wyjścia przekaźnikowe falownika LG H100. Opisywany falownik umożliwia wykorzystanie do pięciu silników pomocniczych. 

Podczas regulacji PID dodatkowe silniki są uruchamiane według ustawionego przez użytkownika scenariusza – to jest zostanie osiągnięta przez falownik częstotliwość ustawiona w parametrach AP1-61-65 (Start freq.) oraz wartość uchybu przekroczy nastawę w AP1-50. Zatrzymanie silników pomocniczych następuje natomiast po osiągnięciu przez falownik częstotliwości ustawionej w parametrach AP1-70-74.

Uncategorized

Falowniki LG S100 – FAQ

Czym jest funkcja bezpiecznego zatrzymania w falownikach LG S100?

Funkcja bezpieczeństwa jest sygnałem elektronicznym wykorzystywanym w systemie napędowym w celu zatrzymania silnika w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Funkcja bezpieczeństwa w falownikach LG S100 spełnia wymagania normy EN60204-1 – Kategoria zatrzymania „0”.

W momencie gdy dowolne z połączeń zacisków SA, SB, SC zostanie rozłączone falownik natychmiast odłączy prąd wyjściowy aby zatrzymać silnik.

Falowniki LG M100

Falowniki LG M100 – FAQ

Jak mogę edytować parametry grupy napędu (Drive) w falownikach LG M100

W falownikach LG serii M100 wszystkie grupy parametrów poza „Operation Group” są domyślnie ukryte. W celu uzyskania dostępu do możliwości edycji tych parametrów należy ustawić wartość parametru [OGr] dostępnego w „Operation Group” na „1”. Po wykonaniu tej czynności uzyskamy dostęp do wszystkich parametrów napędu.

 

DriveView

Drive View 7

Pakiet oprogramowania Drive View 7 pozwala na konfigurację, programowania, monitoring i obsługę falowników dostępnych w ofercie firmy LG. Podstawowym wymogiem, aby móc wykorzystać oprogramowania Drive View do wspomnianych celów jest wsparcie dla protokołu Modbus-RTU lub LS485 przez dany model falownika.

DriveView 7 – Funkcje

Korzystanie z opisywanego pakietu oprogramowania jest niezwykle przydatne w sytuacji gdy w firmie znajduje się wiele falowników – wówczas podłączając się do tak stworzonej sieci z laptopem z zainstalowanym softem DriveView możemy w wygodny sposób nadzorować i konfigurować wszystkie falowniki z jednego miejsca.

Co równie istotne pakiet oprogramowania DriveView7 jest dostępny całkowicie za darmo, a jego najnowszą wersję można pobrać ze strony producenta.

Kopiowanie Parametrów Falownika

Poza wspomnianym już w pierwszym akapicie tego artykułu możliwościami opisywanego oprogramowania warto jeszcze wspomnieć o możliwości zapisu konfiguracji parametrów danego falownika na dysku twardym komputera i możliwości szybkiego przeniesienia tej konfiguracji do pamięci innego przemiennika. Takie rozwiązanie znakomicie sprawdzi się w przypadku producentów maszyn OEM, a także przy przeprowadzaniu czynności serwisowych, gdy zachodzi konieczność podmiany jednego falownika na inny w możliwie najkrótszym czasie.

Sterowanie Falownikiem Za Pomocą DriveView

 

Falowniki LG M100

Wersje Standard i Advanced Falowników LG M100

Nowa seria falowników LG – M100 dostępna jest w dwóch wariantach jeżeli chodzi o liczbę wejść / wyjść cyfrowych i analogowych oraz o możliwość komunikacji w sieciach przemysłowych. W ofercie producenta dostępne są falowniki w wersji standardowej oraz w wersji zaawansowanej, które które charakteryzują się większą ilością punktów I/O oraz mogą się komunikować za pomocą protokołu Modbus.

Poniżej prezentujemy porównanie obu wersji falowników LG M100:

Falowniki LG M100 w wersji Standard

Falowniki LG M100 w wersji standardowej posiadają wbudowane 3 wejścia cyfrowe (P1, P2, P3), jedno wejście analogowe napięciowe 0..10V pozwalające na podłączenie np. zewnętrznego potencjometru do zadawania częstotliwości, jedno wyjście analogowe napięciowe 0..10V oraz jedno wyjście cyfrowe typu otwarty kolektor i jedno wyjście przekaźnikowe.

Schemat Falownika LG M100 w wersji Standard
Schemat Falownika LG M100 w wersji Standard

Falowniki LG M100 w wersji Advanced

W przypadku falowników LG M100 w wersji Advanced dostępnych jest 5 wejść cyfrowych (P1, P2, P3, P4, P5), dwa wejścia analogowe (1 wejście napięciowe 0..10V oraz 1 wejście mogące pracować jako wejście napięciowe 0..10V lub prądowe 4..20mA), jedno wyjście analogowe napięciowe 0..10V oraz dwa wyjścia przekaźnikowe.

Ponadto falowniki serii M100 w wersji Advanced posiadają wbudowany interfejs RS-485, za pomocą którego mogą komunikować się przy wykorzystaniu protokołu Modbus.

Schemat Falownika LG M100 w wersji Advanced.
Schemat Falownika LG M100 w wersji Advanced.

Falowniki LG iC5

Karta rozszerzeń dla falowników LG iC5

W poprzednich artykułach przedstawiliśmy dostępne karty rozszerzeń dla falowników LG S100 oraz falowników LG iS7. Dla tych urządzeń dostępne były między innymi karty zwiększające liczbę wejść / wyjść danego falownika, karty enkoderowe oraz karty komunikacyjne pozwalające na zastosowanie przemiennika w konkretnej sieci komunikacyjnej jak np. Profibus-DP czy CANopen.

W przypadku falowników serii iC5 dostępna jest wyłącznie jedna karta rozszerzeń, która zwiększa możliwości falownika o obsługę protokołu MODBUS, dzięki czemu przemienniki iC5 mogą być np. w łatwy sposób połączone z nadrzędnym sterownikiem PLC, który będzie zarządzał ich pracą.

Karta Modbus

Karta MODBUS-RTU SV-iC5 umożliwia falownikowi pracę w sieci przemysłowej wykorzystującej protokół MODBUS-RTU. Poniżej przedstawiamy najważniejsze parametry karty:

 • Prędkość komunikacji: 19200/9600/4800/2400/1200 bps,
 • Zasilanie: ze złącza falownika,
 • Złącza: P – 485 sygnał wysoki, N – 485 sygnał niski, G – 485 masa,

Przybliżona cena: 80 zł brutto.

Karta Modbus-RTU SV-iC5
Karta Modbus-RTU SV-iC5

Falowniki LG iS7

Karty rozszerzeń w falownikach LG iS7

W falownikach LG serii iS7 dostępnych jest 7 opcjonalnych kart rozszerzeń pozwalających na rozbudowę funkcjonalności falownika poprzez zwiększenie liczby jego wejść / wyjść cyfrowych oraz analogowych, umożliwienie mu komunikacji w sieciach przemysłowych takich jak LonWorks, Modbus TCP, Profibus-DP, jak również umożliwienie przyłączenia zewnętrznego enkodera.

Karta enkoderowa

Karta umożliwia podłączenie do falownika sygnału z zewnętrznego enkodera, dzięki czemu przemiennik może pracować w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego

Przybliżona cena: 249 zł brutto

Karty sieciowe

Dla falowników LG serii iS7 dostępne są następujące karty sieciowe:

 • Karta sieciowa LonWorks
  Przybliżona cena: 510 zł brutto,
 • Karta sieciowa Modbus TCP
  Przybliżona cena: 422 zł brutto,
 • Karta sieciowa: Profibus-DP
  Przybliżona cena: 670 zł brutto,

Karta rozszerzeń wejść / wyjść

Karta zwiększająca liczbę wejść / wyjść cyfrowych i analogowych falowników LG iS7. Zastosowanie tej karty pozwala na wykorzystanie dodatkowych:

 • 8 wejść cyfrowych,
 • 1 wejścia analogowego napięciowego -10..+10V,
 • 1 wejścia analogowego prądowego 0..20mA,
 • 2 wyjść przekaźnikowych,
 • 1 wyjścia analogowego napięciowego 0..10V,
 • 1 wyjścia analogowego prądowego 0..20mA,

Przybliżona cena: 439 zł brutto

Karta PLC

Karta zwiększająca możliwości falowników LG iS7 o możliwość realizacji prostych funkcji sterownika PLC.

Przybliżona cena: 495 zł brutto

Karty rozszerzeń dla LG iS7