Skalarne sterowanie falowników – Czym jest?

Sterowanie skalarne jest najprostszym sposobem sterowania silnikiem poprzez falownik, którego charakterystyczną cechą jest utrzymywanie stałej zależności napięcia do częstotliwości wyjściowej: U/f=const. Sterowanie skalarne znajduje zastosowanie, głównie w prostych aplikacjach nie wymagających bardzo dokładnej regulacji prędkości obrotowej silnika oraz tam gdzie wymagany moment obrotowy maleje wraz ze wzrostem prędkości obrotowej lub jest względnie stały w całym zakresie jej zmian.

Czym jest bezczujnikowe sterowanie wektorowe falowników?

Bezczujnikowe sterowanie wektorowe przemienników częstotliwości jest operacją sterowania wektorowego nie wykorzystującą sprzężenia zwrotnego prędkości obrotowej silnika. W tym rodzaju sterowania prędkość obrotowa silnika jest oszacowywana przez falownik na podstawie aktualnych parametrów wyjściowych przetwornicy oraz wprowadzonych do pamięci urządzenia danych znamionowych silnika. W porównaniu do sterowania skalarnego V/f, bezczujnikowe sterowanie wektorowe może generować większy moment przy niższym natężeniu prądu.

CANopen – Czym jest?

CANopen jest magistralą wykorzystującą sieć CAN (ang. Controller Area Network) zdefiniowaną przez organizację CiA (ang. CAN in Automation). Obecnie CANopen znajduje zastosowanie w sterowaniu maszyn, samochodach, sprzęcie medycznym oraz automatyce budynkowej.

Profibus – Czym jest?

Profibus jest przemysłowym standardem komunikacyjnym opracowanym przez firmę Siemens, który jest obecny na rynku od ponad 25 lat. System ten wykorzystywany jest w rozproszonych systemach sterowania i nadzoru. Protokół komunikacyjny sieci Profibus definiuje norma DIN 19 245, która opisuje warstwę fizyczną, liniową i aplikacyjną siedmiowarstwowego modelu ISO/OSI.