FAQ

Falowniki – FAQ – Ogólne

Czym jest bezczujnikowe sterowanie wektorowe falowników?

Bezczujnikowe sterowanie wektorowe przemienników częstotliwości jest operacją sterowania wektorowego nie wykorzystującą sprzężenia zwrotnego prędkości obrotowej silnika. W tym rodzaju sterowania prędkość obrotowa silnika jest oszacowywana przez falownik na podstawie aktualnych parametrów wyjściowych przetwornicy oraz wprowadzonych do pamięci urządzenia danych znamionowych silnika. W porównaniu do sterowania skalarnego V/f, bezczujnikowe sterowanie wektorowe może generować większy moment przy niższym natężeniu prądu.