Falowniki LG iC5

Karta rozszerzeń dla falowników LG iC5

W poprzednich artykułach przedstawiliśmy dostępne karty rozszerzeń dla falowników LG S100 oraz falowników LG iS7. Dla tych urządzeń dostępne były między innymi karty zwiększające liczbę wejść / wyjść danego falownika, karty enkoderowe oraz karty komunikacyjne pozwalające na zastosowanie przemiennika w konkretnej sieci komunikacyjnej jak np. Profibus-DP czy CANopen.

W przypadku falowników serii iC5 dostępna jest wyłącznie jedna karta rozszerzeń, która zwiększa możliwości falownika o obsługę protokołu MODBUS, dzięki czemu przemienniki iC5 mogą być np. w łatwy sposób połączone z nadrzędnym sterownikiem PLC, który będzie zarządzał ich pracą.

Karta Modbus

Karta MODBUS-RTU SV-iC5 umożliwia falownikowi pracę w sieci przemysłowej wykorzystującej protokół MODBUS-RTU. Poniżej przedstawiamy najważniejsze parametry karty:

 • Prędkość komunikacji: 19200/9600/4800/2400/1200 bps,
 • Zasilanie: ze złącza falownika,
 • Złącza: P – 485 sygnał wysoki, N – 485 sygnał niski, G – 485 masa,

Przybliżona cena: 80 zł brutto.

Karta Modbus-RTU SV-iC5
Karta Modbus-RTU SV-iC5
Falowniki LG iC5, Falowniki LG iE5, Falowniki LG iG5a

Falowniki LG – kody błędów

Zarówno podczas instalacji, jak również późniejszej eksploatacji falowników może dojść do sytuacji gdy na wyświetlaczu przemiennika częstotliwości pojawi się informacja o błędzie. W takiej sytuacji należy dowiedzieć się co ona oznacza, jaka jest możliwa przyczyna wystąpienia błędu aby móc ją usunąć i zapobiegać w przyszłości.

Kody błędów i usterek w falownikach LG – lista

W celu właściwej diagnozy i usunięcia usterek bardzo pomocna jest lista kodów błędów i usterek. Poniżej prezentuję taką listę dla falowników LG serii iE5, iC5 oraz iG5a.

OCt – Over Current Protection

W przypadku gdy prąd na wyjściu falownika przekroczy o 200% wartości nominalnej nastąpi wyłączenie przemiennika, zaś na jego wyświetlaczu pojawi się błąd „OCt” – ang. Over Current Protection.

GFt – Ground Fault

Pojawienie się na wyświetlaczu LED kodu „GFt” informuje o wystąpieniu doziemienia – zwarcia przewodu fazowego z ziemią.

IOL – Inverter Overload

Błąd spowodowany przeciążeniem falownika. W przypadku gdy prąd na wyjściu falownika przekracza 150% wartości znamionowej następuje wyłączenie urządzenia i wyświetlenie błędu „IOL” – ang. Inverter Overload.

OLt – Inverter Trip

Wyłączenie falownika spowodowane przekroczeniem prądu na jego wyjściu ponad wartość ustaloną w parametrze „F57” (Poziom wyłączenia od przeciążenia) przez czas dłuższy niż ustawiony w parametrze „F58” (Czas opóźnienia wyłączenia od przeciążenia). Wyłączenie falownika i wyświetlenie błędu „OLt” nastąpi tylko wówczas gdy wyłączenie od przeciążenia jest aktywne – tj. parametr „F56” jest ustawiony na wartość „1”.

OHt – Heat Sink Over Heat

Błąd informujący o wyłączeniu spowodowanym przegrzaniem przemiennika, które mogło zostać spowodowane uszkodzeniem wentylatora chłodzącego lub zbyt wysoką temperaturą otoczenia.

COL – DC Link capacitor overload

Odłączenia zasilania na wyjściu spowodowane zużyciem kondensatorów.

POt – Output Phase Open

Brak jednej fazy na wyjściu falownika (zaciski U,V,W) – przyczyną tej usterki może być nieprawidłowe podłączenie silnik, przerwanie kabla silnikowego lub uszkodzenie silnika.

Ovt – Over Voltage protection

W sytuacji gdy na szynie prądu stałego pojawi się napięcie powyżej 400V nastąpi wyłączenie napędu oraz wyświetlenie błędu Ovt – Over Voltage protection. Sytuacja ta ma najczęściej miejsce podczas szybkich zatrzymań silnika, gdy falownik nie ma wystarczająco dużo czasu na wytłumienie wygenerowanej energii. W takim przypadku jeżeli to możliwe należy wydłużyć czas hamowania.

Lvt – Low Voltage Protection

Pojawienie się komunikatu „Lvt” informuje, że przyczyną wyłączenia napędu było zbyt niskie napięcie na szynie prądu stałego przemiennika. Sytuacja ta może być spowodowana zbyt niskim napięciem zasilającym przetwornicę częstotliwości.

EtH – Electronic Thermal

Przegrzanie silnika skutkujące zadziałaniem elektronicznego zabezpieczenia termicznego falownika.

EEP – EEP Error

Błąd pamięci wewnętrznej falownika

HWE – Inverter H/W Fault

Awaria obwodu sterującego falownika skutkująca wyłączeniem napędu i wyświetleniem komunikatu „HWE”.

Err – Communication error

Błąd komunikacji z wyświetlaczem na falowniku.

FAn – fan fault

Uszkodzenie / awaria wentylatora chłodzącego falownik.

ESt – Instant Cut Off

Zadziałanie zacisku BX (blokada pracy) – odłączenie napięcia na wyjściu falownika – stosowane w przypadku gdy do zatrzymania silnika wykorzystuje się hamulec mechaniczny. Zdjęcie sygnału BX, w przypadku gdy podany jest sygnał startu FX lub RX będzie skutkowało uruchomieniem napędu.

EtA – External Fault A

Wyłączenie będące skutkiem awarii zewnętrznej Ext-A. Błąd pojawia się wówczas gdy jedno z wejść programowalnych falownika było ustawione na wartość „18” – zewnętrzne wyłączenie styk NO.

EtB – External Fault B

Wyłączenie będące skutkiem awarii zewnętrznej Ext-D. Błąd pojawia się wówczas gdy jedno z wejść programowalnych falownika było ustawione na wartość „19” – zewnętrzne wyłączenie styk NC.

__L – Operating Method when the Frequency Reference is Lost

Utrata sygnału zadawania częstotliwości. W takiej sytuacji w zależności od konfiguracji parametrów przemiennika może on kontynuować pracę, zwolnić po rampie lub wolnym wybiegiem.

Falowniki LG iC5, Falowniki LG iE5, Falowniki LG iG5a, Falowniki LG iS7, Falowniki LG S100

Bezpieczna instalacja falowników LG

Falowniki, jak wszystkie inne urządzenia elektryczne aby mogły być bezpiecznie wykorzystywane muszą zostać w odpowiedni sposób zainstalowane – przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia, który zainstaluje te urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczna instalacja falownika
Bezpieczna instalacja falownika

Pierwszym krokiem podczas instalowania przemiennika częstotliwości w danej aplikacji jest dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i postępowanie według jej zaleceń.

Najważniejsze uwagi dotyczące kwestii bezpieczeństwa podczas instalacji falowników:

 • Zdejmowanie obudowy oraz pokrywy przedniej falownika dozwolone jest tylko wówczas gdy falownik nie pracuje oraz zasilanie jest odłączone,
 • Dokonywanie przeglądów okresowych oraz zmian w podłączeniu falownika można dokonywać jedynie po upływie co najmniej 10 minut od odłączenia zasilania i wcześniejszym upewnieniu się że napięcie na szynie DC spadło poniżej 30 voltów,
 • Do do podłączenia falownika należy używać odpowiedniej jakości przewodów – z nieuszkodzoną izolacją, które należy prowadzić w taki sposób aby nie były poddawane ścieraniu, zbytnim naprężeniom oraz ściskaniu,
 • Falowniki mogą być instalowane wyłączenie na niepalnych powierzchniach, przy zachowaniu odpowiedniej odległości od materiałów które mogą ulec zapaleniu,
 • W przypadku gdy doszło do uszkodzenia falownika, należy odłączyć jego zasilanie tak aby zapobiec dalszym uszkodzeniom,
 • Podczas pracy falownika niektóre z jego elementów mogą być gorące – nie należy ich wówczas dotykać,
 • Zabrania się wkładania jakichkolwiek ciał obcych do wnętrza urządzenia (papieru, drewna, elementów metalowych itd.),

 

Falowniki LG iC5, Falowniki LG iG5a, Falowniki LG iS7, Falowniki LG S100

Falowniki LG z obsługą protokołu MODBUS

Przegląd falowników firmy LG oferujących obsługę protokołu MODBUS:

Falowniki LG iC5:

Obsługa protokołu MODBUS w falownikach serii iC5 możliwa jest przy zastosowaniu opcjonalnej karty rozszerzeń – MODBUS-RTU SV-iC5, którą montuje się w dedykowanym slocie znajdującym się w pobliżu zacisków sterujących falownika. Koszt zakupu takiej karty wynosi około 80 zł brutto.

Przykład wykorzystania karty MODBUS-RTU SV-iC5 w celu połączenia komputera PC z falownikiem serii iC5 i sterowania nim z użyciem programu Drive View:

Falowniki LG iG5a:

Przemienniki częstotliwości LG serii iG5a w standardzie posiadają wbudowany interfejs RS485 z obsługą protokołu MODBUS, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych kart rozszerzeń.

Falowniki LG S100:

Karta komunikacyjna Profibus-DP dla falowników LG S100Podobnie jak urządzenia serii iG5a również wszystkie falowniki serii S100 w standardzie obsługują protokół komunikacyjny MODBUS, ponadto jednak oferują możliwość wykorzystania dodatkowych kart rozszerzeń, dzięki którym można zwiększyć ich funkcjonalność i umożliwić pracę w takich sieciach przemysłowych jak:

 • CANopen – karta CCAN-S100 – cena około 550 zł brutto,
 • Profibus-DP – karta CPDP-S100 – cena około 580 zł brutto,
 • Ethernet – karta CENT-S100 – cena około 500 zł brutto,

Falowniki LG iS7:

Karta komunikacyjna LonWorks dla falowników LG iS7

Również te falowniki w standardzie umożliwiają komunikację z wykorzystaniem protokołu MODBUS i podobnie jak w przypadku przemienników serii S100 ich funkcjonalność może zostać dodatkowo zwiększona poprzez zastosowanie dodatkowych kart komunikacyjnych pozwalających na pracę w takich sieciach jak:

 • LonWorks – cena około 510 zł brutto,
 • Modbus TCP – cena około 420 zł brutto,
 • Profibus-DP – cena około 670 zł brutto,

 

Falowniki LG iC5, Falowniki LG iE5, Falowniki LG iG5a

Falowniki LG – filtry wejściowe

Proponowane przez producenta filtry wejściowe dedykowane do falowników LG serii IE5, IC5 oraz IG5A.

Falowniki LG iE5 filtry wejściowe:

Dla falowników LG serii iE5 firma LG/LS proponuje następujące filtry wejściowe klasy B (standard):

 • Falownik LG SV001iE5-1 – moc: 0,1kW – filtr FEG 8003,
 • Falownik LG SV002iE5-1 – moc: 0,2kW – filtr FEG 8003,
 • Falownik LG SV004iE5-1 – moc: 0,4kW – filtr FEG 8003,

Falowniki LG iC5 filtry wejściowe:

Dla falowników LG serii iC5 firma LG/LS proponuje następujące filtry wejściowe klasy B:

 • Falownik LG SV004iC5-1 – moc: 0,4kW – filtr CNW 102/3,
 • Falownik LG SV008iC5-1 – moc: 0,75kW- filtr CNW 102/6,
 • Falownik LG SV015iC5-1 – moc: 1,5kW – filtr CNW 102/10,
 • Falownik LG SV022iC5-1 – moc: 2,2kW – filtr CNW 102/16,

Falowniki LG iG5A filtry wejściowe:

Dla falowników LG serii iG5A firma LG/LS proponuje następujące filtry wejściowe klasy A oraz klasy B:

 • Falownik LG SV004iG5A-4 – moc: 0,4kW – filtr: CNW103/3 (klasa A), CNW 204/7 (kl. B),
 • Falownik LG SV008iG5A-4 – moc: 0,75kW – filtr: CNW103/3 (klasa A), CNW 204/7 (kl. B),
 • Falownik LG SV015iG5A-4 – moc: 1,5kW – filtr: CNW103/6 (klasa A), CNW 204/7 (kl. B),
 • Falownik LG SV022iG5A-4 – moc: 2,2kW – filtr: CNW103/6 (klasa A), CNW 204/7 (kl. B),
 • Falownik LG SV040iG5A-4 – moc: 4,0kW – filtr: CNW103/10 (kl. A), CNW 204/16 (kl. B),
 • Falownik LG SV055iG5A-4 – moc: 5,5kW – filtr: CNW103/16 (kl. A), CNW 204/16 (kl. B),
 • Falownik LG SV075iG5A-4 – moc: 7,5kW – filtr: CNW103/16 (kl. A), CNW 204/16 (kl. B),
Filtr do falowników
Filtr do falowników
Falowniki LG iC5, Falowniki LG iE5, Falowniki LG iG5a

Falowniki LG cena (cennik)

Cennik najpopularniejszych modeli falowników marki LG:

Falowniki LG iE5 cena:

 • Falownik LG SV001iE5-1 – moc: 0,1kW – cena netto: 299,00 zł
 • Falownik LG SV002iE5-1 – moc: 0,2kW – cena netto: 340,00 zł
 • Falownik LG SV004iE5-1 – moc: 0,4kW – cena netto: 364,00 zł

Falowniki LG iC5 cena:

 • Falownik LG SV004iC5-1 – moc: 0,4kW – cena netto: 381,30 zł
 • Falownik LG SV008iC5-1 – moc: 0,75kW- cena netto: 432,52 zł
 • Falownik LG SV015iC5-1 – moc: 1,5kW – cena netto: 538,21 zł
 • Falownik LG SV022iC5-1 – moc: 2,2kW – cena netto: 649,59 zł

Falowniki LG iG5A cena:

 • Falownik LG SV004iG5A-4 – moc: 0,4kW – cena netto: 682,93 zł
 • Falownik LG SV008iG5A-4 – moc: 0,75kW – cena netto: 745,53 zł
 • Falownik LG SV015iG5A-4 – moc: 1,5kW – cena netto: 804,88 zł
 • Falownik LG SV022iG5A-4 – moc: 2,2kW – cena netto: 884,55 zł
 • Falownik LG SV040iG5A-4 – moc: 4,0kW – cena netto: 1043,90 zł
 • Falownik LG SV055iG5A-4 – moc: 5,5kW – cena netto: 1329,27 zł
 • Falownik LG SV075iG5A-4 – moc: 7,5kW – cena netto: 1601,63 zł
 • Falownik LG SV110iG5A-4 – moc: 11kW – cena netto: 2048,78 zł
 • Falownik LG SV150iG5A-4 – moc: 15kW – cena netto: 2543,09 zł
 • Falownik LG SV185iG5A-4 – moc: 18,5kW – cena netto: 3201,63 zł
 • Falownik LG SV220iG5A-4 -moc: 22kW – cena netto: 3941,45 zł
Cennik falowników LG serii iE5, iC5 oraz iG5A
Cennik falowników LG serii iE5, iC5 oraz iG5A

Aktualne ceny falowników LG pobrano ze strony: SKLEPFALOWNIKI.pl

Falowniki LG iC5, Falowniki LG iE5, Falowniki LG iG5a

Falowniki LG wymiary

Artykuł zawiera wszystkie najważniejsze wymiary falowników LG serii iE5, iC5 oraz iG5a.

Wymiary falowników LG iE5

Wymiary falowników LG iE5
Wymiary falowników LG iE5

 

 • Falownik LG SV001iE5-1 – wymiary: W=68, H=128, D=85, H1=124, W1=64, =4,2 [mm],
 • Falownik LG SV002iE5-1 – wymiary: W=68, H=128, D=85, H1=124, W1=64, =4,2 [mm],
 • Falownik LG SV004iE5-1 – wymiary: W=68, H=128, D=85, H1=124, W1=64, =4,2 [mm],

Wymiary falowników LG iC5

Wymiary falowników LG iC5
Wymiary falowników LG iC5
 • Falownik LG SV004iC5-1 – wymiary: W=79, H=143, D=143 [mm],
 • Falownik LG SV008iC5-1 – wymiary: W=79, H=143, D=143 [mm],
 • Falownik LG SV015iC5-1 – wymiary: W=156, H=143, D=128 [mm],
 • Falownik LG SV022iC5-1 – wymiary: W=156, H=143, D=143 [mm],

Wymiary falowników LG iG5a

Wymiary falowników LG iG5a
Wymiary falowników LG iG5a

Falowniki LG iG5A – 1F

 • Falownik LG SV004iG5A-1 – wymiary: W=70, W1=61, H=128, H=119, D=130, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV008iG5A-1 – wymiary: W=100, W1=92, H=128, H=120,5, D=130, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV015iG5A-1 – wymiary: W=140, W1=132, H=128, H=120,5, D=150, =4,5 [mm],

Falowniki LG iG5A – 3F

 • Falownik LG SV004iG5A-4 – wymiary: W=70, W1=61, H=128, D=130, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV008iG5A-4 – wymiary: W=70, W1=61, H=128, D=130, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV015iG5A-4 – wymiary: W=100, W1=92, H=128, D=130, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV022iG5A-4 – wymiary: W=140, W1=132, H=128, D=150, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV040iG5A-4 – wymiary: W=140, W1=132, H=128, D=150, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV055iG5A-4 – wymiary: W=180, W1=170, H=220, D=170, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV075iG5A-4 – wymiary: W=180, W1=170, H=220, D=170, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV110iG5A-4 – wymiary: W=235, W1=219, H=320, D=189,5, =7 [mm],
 • Falownik LG SV150iG5A-4 – wymiary: W=235, W1=219, H=320, D=189,5, =7 [mm],
 • Falownik LG SV185iG5A-4 – wymiary: W=260, W1=240, H=410, D=208,5, =10 [mm],
 • Falownik LG SV220iG5A-4 – wymiary: W=260, W1=240, H=410, D=208,5, =10 [mm],
Falowniki LG iC5, Falowniki LG iE5, Falowniki LG iG5a, Falowniki LG iS7, Falowniki LG S100

Schematy Falowników LG

[toc] W artykule zamieściliśmy schematy falowników marki LG wraz z opisem poszczególnych zacisków dostępnych w danej wersji przemiennika częstotliwości. Znajdziesz tutaj między innymi schemat falownika LG iE5, iC5, iG5a, M100, S100, H100 oraz iS7.

Schemat Falownika LG iE5

LG iE5 - schemat falownika
LG iE5 – schemat falownika

Zaciski Sterujące Falownika IE5

Falowniki LG serii iE5 zostały wyposażone w widoczne na schemacie zaciski sterujące:

 • P1 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie pracujące jako START do przodu,
 • P2 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie pracujące jako START do tyłu,
 • P3 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie ustawione jako Blokada pracy,
 • P4 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie ustawione jako Reset błędu,
 • P5 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie ustawione jako praca w trybie JOG,
 • VR – źródło zasilania +12V, 100mA dla sygnału prędkości,
 • AI – analogowe wejście napięciowe 0..10V lub prądowe 4..20mA,
 • CM – zacisk wspólny,
 • AM – analogowe wyjście pomiarowe napięciowe 0..10V,
 • 30A, 30B, 30C – wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe,

Schemat Falownika LG iC5

LG iC5 - schemat falownika
LG iC5 – schemat falownika

Zaciski Sterujące Falowników IC5

Falowniki LG serii iC5 zostały wyposażone w następujące zaciski sterujące:

 • P1 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie pracujące jako START do przodu,
 • P2 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie pracujące jako START do tyłu,
 • P3 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie ustawione jako Blokada pracy,
 • P4 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie ustawione jako Reset błędu,
 • P5 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie ustawione jako praca w trybie JOG,
 • P24 – źródło napięcia +24VDC,
 • VR – źródło zasilania +12V, 100mA dla sygnału prędkości,
 • V1 – analogowe wejście napięciowe 0..10V,
 • I – analogowe wejście prądowe 4..20mA,
 • CM – zacisk wspólny,
 • AM – analogowe wyjście pomiarowe napięciowe 0..10V,
 • 30A, 30B, 30C – przekaźnik błędu,
 • MO EXTG – wielofunkcyjne wyjście cyfrowe 24VDC, 50mA,

Schemat Falownika LG iG5A

LG iG5a - schemat falownika
LG iG5a – schemat falownika

Zaciski Sterujące Falowników IG5A

Na schemacie falowników LG serii iG5a widoczne są następujące zaciski:

 • P1 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie pracujące jako START do przodu,
 • P2 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie pracujące jako START do tyłu,
 • P3 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie ustawione jako Blokada pracy,
 • P4 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie ustawione jako Reset błędu,
 • P5 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie ustawione jako praca w trybie JOG,
 • P6 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie – prędkość krokowa 1,
 • P7 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie – prędkość krokowa 2,
 • P8 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie – prędkość krokowa 4,
 • P24 – źródło napięcia +24VDC, obciążalność 100mA,
 • VR – źródło zasilania +12V, 100mA dla sygnału prędkości,
 • V1 – analogowe wejście napięciowe 0..10V,
 • I – analogowe wejście prądowe 4..20mA,
 • CM – zacisk wspólny,
 • AM – analogowe wyjście pomiarowe napięciowe 0..10V,
 • 3A, 3B, 3C – przekaźnik błędu,
 • MO MG – wielofunkcyjne wyjście cyfrowe 24VDC, 50mA,
 • S+, S- – zaciski interfejsu RS-485,

Schemat Falownika LG iS7

LG iS7 - schemat falownika
LG iS7 – schemat falownika

Zaciski Sterujące Falowników IS7

Falowniki LG serii iS7 zostały wyposażone w następujące zaciski sterujące:

 • P1 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe 1,
 • P2 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe 2,
 • P3 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe 3,
 • P4 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe 4,
 • P5 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe 5,
 • P6 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe 6,
 • P7 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe 7,
 • P8 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe 8,
 • VR+ – źródło zasilania +12V, 100mA dla nastawy częstotliwości,
 • VR- – źródło zasilania -12V, 100mA dla nastawy częstotliwości,
 • V1 – analogowe wejście napięciowe 0..10V,
 • I1 – analogowe wejście prądowe 4..20mA,
 • 5G – zacisk wspólny,
 • AO1 – analogowe wyjście napięciowe 0..10V,
 • AO2 – analogowe wyjście prądowe 4..20mA
 • Q1, EG – wyjście wielofunkcyjne typu otwarty kolektor,
 • 24 – źródło napięcia +24VDC, obciążalność 150mA,
 • A1, B1, C1 – przekaźnik błędu,
 • A2, C2 – wielofunkcyjne wyjście cyfrowe – sygnał pracy,
 • S+, S-, CM – zaciski interfejsu RS-485,

Schemat Falownika LG M100

Schemat dla wersji Standard falownika LG M100:

Zaciski Sterujące Falowników M100

Falowniki LG serii M100 w wersji Standard – schemat:

 • P1 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie pracujące jako START do przodu,
 • P2 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie pracujące jako START do tyłu,
 • P3 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie pracujące EMERGENCY STOP,
 • CM – zacisk wspólny,
 • VR – źródło napięcia +12V / 100mA dla potencjometru,
 • V1 – analogowe wejście napięciowe 0-10V dla zadawania częstotliwości,
 • A0 – analogowe wyjście napięciowe 0-10V / 10mA,
 • P24 – źródło napięcia +24V / 50mA,
 • Q1, EG – wielofunkcyjne, programowalne wyjście typu otwarty kolektor,
 • A1, B1, C1 – wielofunkcyjne, programowalne wyjście przekaźnikowe
 • RJ45 Remote – złącze do podłączenia zewnętrznej klawiatury.

Schemat Falownika LG S100

LG S100 - schemat falownika
LG S100 – schemat falownika lg

Zaciski Sterujące Falowników S100

Falowniki LG serii S100 zostały wyposażone w następujące zaciski sterujące:

 • P1 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie pracujące jako START do przodu,
 • P2 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie pracujące jako START do tyłu,
 • P3 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie ustawione jako Blokada pracy,
 • P4 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie ustawione jako Reset błędu,
 • P5 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie – prędkość krokowa 1,
 • P6 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie – prędkość krokowa 2,
 • P7 – wielofunkcyjne wejście cyfrowe – domyślnie – prędkość krokowa 3,
 • P24 – źródło napięcia +24VDC, obciążalność 100mA,
 • VR – źródło zasilania +12V, 100mA dla sygnału prędkości,
 • V1 – analogowe wejście napięciowe 0..10V,
 • I2 – analogowe wejście prądowe 4..20mA,
 • TI – wejście licznikowe 0..32kHz,
 • CM – zacisk wspólny,
 • AO1 – analogowe wyjście napięciowe / prądowe,
 • AO2 -analogowe wyjście napięciowe,
 • Q1 – wyjście wielofunkcyjne lub wyjście częstotliwościowe,
 • S+, S-, SG – zaciski interfejsu RS-485,
 • MO MG – wielofunkcyjne wyjście cyfrowe 24VDC, 50mA,
 • A1, B1, C1 – przekaźnik błędu,
 • A2, C2 – wyjście przekaźnikowe 2,
 • A3, C3 – wyjście przekaźnikowe 3,
 • A4, C4 – wyjście przekaźnikowe 4,
 • A5, C5 – wyjście przekaźnikowe 5,