Falowniki, jak wszystkie inne urządzenia elektryczne aby mogły być bezpiecznie wykorzystywane muszą zostać w odpowiedni sposób zainstalowane – przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia, który zainstaluje te urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczna instalacja falownika

Bezpieczna instalacja falownika

Pierwszym krokiem podczas instalowania przemiennika częstotliwości w danej aplikacji jest dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i postępowanie według jej zaleceń.

Najważniejsze uwagi dotyczące kwestii bezpieczeństwa podczas instalacji falowników:

  • Zdejmowanie obudowy oraz pokrywy przedniej falownika dozwolone jest tylko wówczas gdy falownik nie pracuje oraz zasilanie jest odłączone,
  • Dokonywanie przeglądów okresowych oraz zmian w podłączeniu falownika można dokonywać jedynie po upływie co najmniej 10 minut od odłączenia zasilania i wcześniejszym upewnieniu się że napięcie na szynie DC spadło poniżej 30 voltów,
  • Do do podłączenia falownika należy używać odpowiedniej jakości przewodów – z nieuszkodzoną izolacją, które należy prowadzić w taki sposób aby nie były poddawane ścieraniu, zbytnim naprężeniom oraz ściskaniu,
  • Falowniki mogą być instalowane wyłączenie na niepalnych powierzchniach, przy zachowaniu odpowiedniej odległości od materiałów które mogą ulec zapaleniu,
  • W przypadku gdy doszło do uszkodzenia falownika, należy odłączyć jego zasilanie tak aby zapobiec dalszym uszkodzeniom,
  • Podczas pracy falownika niektóre z jego elementów mogą być gorące – nie należy ich wówczas dotykać,
  • Zabrania się wkładania jakichkolwiek ciał obcych do wnętrza urządzenia (papieru, drewna, elementów metalowych itd.),