Falowniki LG iC5, Falowniki LG iE5, Falowniki LG iG5a, Falowniki LG iS7, Falowniki LG S100

Bezpieczna instalacja falowników LG

Falowniki, jak wszystkie inne urządzenia elektryczne aby mogły być bezpiecznie wykorzystywane muszą zostać w odpowiedni sposób zainstalowane – przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia, który zainstaluje te urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczna instalacja falownika
Bezpieczna instalacja falownika

Pierwszym krokiem podczas instalowania przemiennika częstotliwości w danej aplikacji jest dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i postępowanie według jej zaleceń.

Najważniejsze uwagi dotyczące kwestii bezpieczeństwa podczas instalacji falowników:

  • Zdejmowanie obudowy oraz pokrywy przedniej falownika dozwolone jest tylko wówczas gdy falownik nie pracuje oraz zasilanie jest odłączone,
  • Dokonywanie przeglądów okresowych oraz zmian w podłączeniu falownika można dokonywać jedynie po upływie co najmniej 10 minut od odłączenia zasilania i wcześniejszym upewnieniu się że napięcie na szynie DC spadło poniżej 30 voltów,
  • Do do podłączenia falownika należy używać odpowiedniej jakości przewodów – z nieuszkodzoną izolacją, które należy prowadzić w taki sposób aby nie były poddawane ścieraniu, zbytnim naprężeniom oraz ściskaniu,
  • Falowniki mogą być instalowane wyłączenie na niepalnych powierzchniach, przy zachowaniu odpowiedniej odległości od materiałów które mogą ulec zapaleniu,
  • W przypadku gdy doszło do uszkodzenia falownika, należy odłączyć jego zasilanie tak aby zapobiec dalszym uszkodzeniom,
  • Podczas pracy falownika niektóre z jego elementów mogą być gorące – nie należy ich wówczas dotykać,
  • Zabrania się wkładania jakichkolwiek ciał obcych do wnętrza urządzenia (papieru, drewna, elementów metalowych itd.),

 

Powiązane posty